Bussar

Idag har vi 14 bussar

  • 3 turistbussar för långresor
  • 7 lågentrébussar för linjetrafik
  • 4 turistutrustade bussar som även går i linjetrafik

Samtliga bussar har säkerhetsbälten och AC. Fyra är utrustade med hiss för rullstol.

Våra nuvarande bussar

Äldre bussar