Miljöpolicy

Att genom ständiga förbättringar värna om miljön skall vara en del av verksamheten. Detta gäller både företagets miljöpåverkan i form av utsläpp och buller, samt arbetsmiljö och miljön för passagerarna.

På fordonsidan har vi försökt att hålla en låg medelålder för att få del av senaste teknik vad gäller utsläpp från dieselmotorer. Vi strävar efter att minska tomkörning och tomgångskörning för att minimera det totala utsläppet av avgaser. Underhåll och service skall skötas regelbundet enligt gällande rekommendationer för att få minsta möjliga oljeavfall och dieselförbrukning.

Vi strävar efter att alltid ha rena, städade och tvättade bussar för bästa miljö för våra passagerare men samtidigt minsta möjliga miljöpåverkan. Även arbetsmiljön för våra anställda är en del av miljöarbetet.

Utbilda och informera personal i miljöfrågor så att de engageras i miljöarbetet.
Vi skall följa miljölagstiftningen och övriga miljökrav som berör verksamheten.

Peter Bjerhag
VD