Personal och policy

Hjälmåkra Buss AB är ett företag med personlig service och våra förare har som en av sina främsta uppgifter att vara vägledande och tillmötesgående mot dig som resenär.
Under 2011 har samtliga förare genomgått Jönköpings Länstrafiks certifieringsutbildning.
Denna certifiering förnyas genom en repetitionsutbildning inom 5 år.

Förarcertifiering är ett system för att:

  • höja kvalitén i kollektivtrafiken
  • öka tryggheten och säkerheten för resenärerna
  • höja statusen på föraryrket
  • öka sysselsättningstryggheten hos förarpersonalen
  • skapa en kunskapsnorm som är gemensam för hela landet

Våra chaufförer har under 2011 fått utbildning i Eco-driving.